Indtræden i lejemål

Har du ønske om at blive registreret som lejer på samme lejemål, som din ven/kæreste, så er der to krav, der skal være opfyldt:

  • Lejemålet skal som minimum være en 2-værelses lejlighed eller større
  • Du skal kunne fremvise en bopælsattest fra Aalborg Kommune, bekræftende at du har boet på lejemålet de seneste 2 år eller mere.

Er ovenstående to betingelser opfyldt, kan du downloade og udfylde nedenstående blanket og indsende den sammen med bopælsattesten til AKU-Aalborg.

Klik her for at downloade blanketten.

Bemærk - der kan være enkelte boligselskaber, hvor ovenstående regel ikke er gældende! 

Overdragelse af lejemål

Står I to lejere angivet på lejekontrakten, og den ene af jer fraflytter, har den anden lejer mulighed for at blive boende, hvis følgende krav opfyldes:

  • Den boende lejer skal følge en uddannelse.

Kan ovenstående krav opfyldes, skal I henvende jer til det boligselskab, som I betaler husleje til for at høre nærmere om muligheden. 

Bemærk - der kan være enkelte boligselskaber, hvor ovenstående regel ikke er gældende!