...

FAQ for ansøgere

Hvordan ansøger jeg?

Svar: Ansøgningen laver du online på vores hjemmeside her: https://vl.aku-aalborg.dk/OpretAnsogning.aspx

Hvordan tilføjer jeg boligønsker til min ansøgning?

Svar: Når du er logget ind på din ansøgning, vælger du først boligoversigten i venstre side, dernæst en ønsket ejendom, og når du så har klikket på den boligtype, der kunne være noget for dig, vil du se en gul boks i øverste højre hjørne "Tilføj boligønske". Ved klik på denne, har du tilføjet den valgte bolig til din ansøgning.

Hvor tidligt kan jeg skrive mig op til ungdomsboligerne?

Svar: Du kan søge ungdomsboliger ét år før forventet studiestart, og du kan tidligst få tilbudt en bolig 6 måneder før forventet studiestart.

Der kan altid max være 1 år mellem ansøgningsdatoen og ønsket indflytningsdato. Hvis du flytter din ønskede indflytningsdato frem til mere end ét år fra ansøgningsdatoen, vil din ansøgningsdato/indmeldelsesdato automatisk rykke frem, så der stadig er max ét år mellem ønsket indflytningsdato og din ansøgningsdato/indmeldelsesdato/anciennitetsdato. (Disse tre begreber er én og samme dato.)

Hvilken form for dokumentation for børn, skal I bruge?

Svar: Gyldig dokumentation for børn er en navne-/fødsels- eller dåbsattest. Så snart vi har modtaget relevant dokumentation, vil det blive registreret i systemet, og du/I vil blive indplaceret i den korrekte gruppe på ventelisten.

Kan jeg tilføje en medansøger til min ene-ansøgning?

Svar: Ja, det kan godt lade sig gøre. Du skal logge ind på din eneansøgning og benytte knappen "Tilføj medansøger" for at tilføje oplysninger om personen. Når ansøgningen er ændret, så har I en paransøgning. Bemærk venligst at I nu kun kan søge på 2-værelses og større!

Må jeg have mere end én ansøgning?

Svar: Du må ikke have flere ene-ansøgninger, men du må godt søge ungdomsboliger på både en eneansøgning og en paransøgning. Dog kun én af hver type!!

Kan jeg bruge samme mailadresse til min ene- og paransøgning?

Svar: Nej, det kan du desværre ikke.

Hvor mange boligønsker må jeg sætte på min ansøgning?

Svar: Der er ingen begrænsning på dette. Dog råder vi til, at man KUN tilføjer de boliger, som man er interesseret i, og som man har råd til. 

Hvilken betydning har boligforholdet ift. ventelisten?

Svar: Boligforholdet har ikke nogen betydning for, hvordan du er placeret på ventelisten. Angivelse af boligforhold benyttes kun rent statistisk hos AKU-Aalborg.

Jeg har ændret min ønskede indflytningsdato, men det slår ikke igennem?

Svar: Hvis man ønsker at ændre sin ønskede indflytningsdato, skal den ændres under "Personlige oplysninger" for permanent ændring og IKKE under fanen 'Boligønsker', da knappen med indflytningsdato her kun er til at lege med; dvs. en knap man kan bruge til at se den direkte betydning på ventelisten, alt efter hvilken dato man har ønsket at overtage en lejlighed fra.

BEMÆRK: Ved permanent ændring under "Personlige oplysninger" bliver du bedt om at bekræfte din ændring 2 gange !! (i bunden af siden). Bekræfter du kun 1 gang, så bliver dine ændringer ikke gemt!

Skal jeg ændre min ønskede indflytningsdato, hvis jeg ikke får noget tilbudt til ønskede dato?

Svar: Nej, hvis du ikke får tilbudt bolig til den ønskede indflytningsdato, skal du ikke ændre på den - du er automatisk med videre i puljen om at få tilbudt en bolig.

Hvordan sletter jeg min ansøgning?

Svar: Du kan ikke selv slette din ansøgning. Send os en mail, hvis du ikke længere ønsker at opretholde din ansøgning - så sletter vi den for dig. 

Luk

Hvad er forskellen på et brutto- og nettoareal?

Svar: Et nettoareal angiver boligens faktiske mål - selve lejlighedens beboelsesareal. Et bruttoareal medregner derimod de eventuelle fællesarealer der er; det kan fx være kælderrum, svalegang, trappeopgange, altaner mv. som lejeren har adgang til i ejendommen. Det er også bruttoarealet, der bruges ift. beregning af evt. boligstøtte.

Hvad er forskellen på et depositum og et indskud?

Svar: Hvis der er tale om et indskud, kan der søges om et 5-årigt rente- og afdragsfrit lån hos Aalborg Kommune. BEMÆRK DOG VENLIGST FØLGENDE UNDTAGELSE: Du kan IKKE søge om lån, hvis du flytter i en almen ungdomsbolig uden selvstændigt køkken. 

Er det derimod et depositum, der opkræves, så skal du selv betale. 

Hvorvidt det er et depositum eller et indskud, der skal betales, afhænger af de regler hvorunder den pågældende ejendom er opført.

 

Hvad er forskellen på A- og B-ordning?

Svar: 

A-ordning i korte træk: Gældende for lejligheder med denne vedligeholdelsesordning er, at den indvendige vedligeholdelse varetages af lejeren, som også varetager udgifterne hertil.
Den dag lejeren vælger at fraflytte, vil de efterfølgende 14 dage blive brugt på istandsættelse af lejligheden - dette på lejerens regning. Lejligheden skal afleveres i samme stand, som den blev overtaget.

B-ordning i korte træk: Gældende for lejligheder med denne vedligeholdelsesordning er, at det er udlejeren, der sørger for lejlighedens indvendige vedligeholdelse. Udgifter hertil afholdes over lejlighedens vedligeholdelseskonto, som lejeren indbetaler til.

Lejeren står desuden for alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

Lejligheden bliver ikke istandsat ved fraflytning, med undtagelse af misligholdelse. Lejligheden afleveres til den tilflyttende lejer med de midler, der eventuelt står på kontoen på overdragelsestidspunket.

Når lejligheden er opsagt til fraflytning, kan der ikke længere disponeres over beløb, som står på lejlighedens vedligeholdelseskonto.   

Nye lejere kan - i nogle tilfælde - opleve at indflytning udskydes op til 14 dage, hvis den pgl. lejlighed, kræver en istandsættelse.  

 

Luk

Hvordan fungerer ventelistesystemet hos AKU-Aalborg?

Svar: Når du har tilføjet dine boligønsker til din ansøgning, så har du mulighed for at se dine placeringer på ventelisten.

Du logger ind - og vælger punktet "Dine boligønsker". Her indtaster du den indflytningsdato, som du ønsker at se din placering på. Du kan således indtaste den indflytningsdato, som du er registreret med - men du kan også vælge en anden dato, hvis du fx ønsker at se, hvilken effekt en ændring af datoen har på din placering. (Ønsker du herefter at ændre din indflytningsdato permanent, så skal du ændre den under punktet "Personlige oplysninger" - Bemærk at du nederst på siden bliver bedt om at bekræfte ændringen - 2 gange!).

Ventelisten er dynamisk og ændrer sig derfor hele tiden. Det betyder også, at uanset hvilken dato du indtaster, så vil det være dine placeringer den pågældende dag, som du får vist. Dagen efter kan billedet se helt anderledes ud.

Bemærk - hvis du ikke indtaster anden dato, så ser du et øjebliksbillede af ventelisten, og det kan du ikke bruge til noget.   

Din indplacering på ventelisten afhænger af, hvornår du har oprettet din ansøgning og ikke af hvornår du har tilføjet boligønskerne.
Hvis to ansøgere søger på samme bolig - og med samme ønsket indflytningsdato - så vil den, som har oprettet sin ansøgning først stå bedst på ventelisten.

Når du nogle gange oplever, at du rykker tilbage på ventelisten, så er det fordi en anden ansøger, som har oprettet sin ansøgning FØR dig - og med samme ønsket indflytningsdato - har søgt på samme bolig.

Hver gang vi passerer den 1. eller den 15. i en måned, som er de to datoer, vi genudlejer til, så dukker der typisk flere ansøgere frem på listen. Med andre ord betyder det, at ansøgere, som har en bedre anciennitet end dig - og som har ønsket indflytning senere end dig - løbende dukker op på ventelisten efterhånden som vi passerer de datoer, som de har ønsket indflytning til. 

Jeg har svaret JA TAK til et boligtilbud. Hvad nu?

Svar: Hvis du er nr. 1 til lejligheden, er du garanteret lejligheden. Vi udarbejder kontrakt, opkrævning og øvrige dokumenter, som vi sender til dig pr. mail - typisk den 1. hverdag efter svarfristens udløb.

Er du ikke tilbudt lejligheden som nr. 1, afhænger det af de foranstående ansøgeres svar om du får lejligheden. Hvis det ikke bliver din, så vil din ansøgning blive sat aktiv igen - klar til at modtage nye boligtilbud.

Hvad sker der, hvis jeg ikke når at svare på boligtilbuddet?

Svar: Hvis du undlader/ikke nåede at svare på boligtilbuddet, vil det tælle som et afslag. Du må give afslag 3 gange i alt. Tilbud modtaget derefter skal accepteres - ellers vil din ansøgning blive udmeldt af ventelisten.

Jeg har svaret NEJ TAK til et boligtilbud. Hvad nu?

 

Svar: Din ansøgning vil blive sat aktiv igen dagen efter, hvis du svarer "NEJ TAK", og opnoteringen vil blive fjernet fra dine boligønsker, så du ikke risikerer at modtage flere boligtilbud af samme type. Ønsker du på et senere tidspunkt at søge på denne igen, så tilføjer du blot opnoteringen til din ansøgning.

OBS! Du må undlade at svare/give afslag 3 gange i alt. Tilbud modtaget derefter skal accepteres - ellers vil din ansøgning blive udmeldt af ventelisten.

Kan jeg få flere boliger tilbudt på én gang?

Svar: Nej, du kan kun have ét boligtilbud ad gangen. 

Kan jeg bruge en tidligere ansøgning, hvis jeg ønsker at søge bolig igen?

Svar: Ja, når vi har givet dig en bolig eller udmeldt ansøgningen af andre årsager, kan den aktiveres igen med samme brugernavn og password. Ansøgningen er blot tømt for boligønsker mv., derfor skal disse ting indtastes igen. Ansøgningen er herefter aktiv igen. Husk at tilrette, hvis du i mellemtiden har fået ny mailadresse!

Jeg har fået et boligtilbud som prioritet nr. 3. Hvad betyder det?

Svar: Det betyder, at boligtilbuddet er udsendt til flere ansøgere, og du har fået det tilbudt som prioritet nr. 3. Hvis du takker "JA TAK" til boligtilbuddet, så vil boligen blive din, HVIS de to ansøgere før dig (som har fået tilbudt boligen som hhv. prioritet 1 og 2) svarer "NEJ TAK" - eller ikke svarer.

Tidligere boligtilbud står stadig på min ansøgning. Hvorfor?

Svar: Boligtilbuddene vil - efter svarfristens udløb - fremgå af din ansøgerprofil, men dog kun som en information om, hvilke tilbud du har haft, og hvad du har svaret på dem. Boligtilbuddene blokerer ikke for nye tilbud, sålænge svarfristen er udløbet.

Min placering på venteliste er nr. 50 til min drømmebolig. Er jeg sikker på at få den til sommer?

Svar: Vi kan desværre ikke garantere, at du får den ønskede bolig til tiden, da der er mange faktorer, der spiller ind på din ventelisteplacering; bl.a. antallet af opsigelser vi får ind på den pgl. boligtype, samt hvor mange ansøgere, der er på venteliste ift. tidspunktet for overtagelse af lejligheden.

Får du ikke tilbudt en bolig til den ønskede indflytningsdato, så vil du få et tilbud hurtigst muligt herefter. Bemærk - i denne forbindelse er det ikke nødvendigt at ændre på indflytningsdatoen - den følger automatisk med frem.

Luk

Hvad vil det sige at genansøge?

Svar: Genansøgning betyder, at du - via en knap på din ansøgningsprofil - skal tilkendegive, at du ønsker at bevare din eksisterende ansøgning. Genansøgnings-knappen er KUN synlig på din profil, når det er muligt at genansøge.

Du har - som udgangspunkt - selv ansvar for at holde øje med din ansøgningsprofil, og dermed hvornår det er tid for genansøgning. Vi sender dog alligevel en reminder, når det er tid for genansøgning, så sørg for at du har den korrekte mail registreret på din ansøgning.

Genansøgningsperioderne starter:

  • 1. marts
  • 1. juni
  • 1. september
  • 1. december

og fra ovenstående datoer, har du måneden ud til at genansøge.

OBS! Du kan ikke genansøge, hvis du ikke har boligønsker på din ansøgning. 

Ved manglende genansøgning slettes ansøgerne fra ventelisten, da det forsinker vores arbejde, når der står for mange ansøgere på vores venteliste, som ikke længere har behov for en bolig. 

Jeg er rykket tilbage på ventelisten efter at have genansøgt. Hvorfor?

Svar: Grunden til at du er rykket tilbage på listen skyldes ikke selve genansøgningen. Hver gang vi passerer den 1. eller den 15. i en måned, som er de to datoer vi genudlejer til, dukker der typisk flere ansøgere frem på listen. Med andre ord betyder det, at ansøgere, som har en bedre anciennitet end dig - og som har ønsket indflytning senere end dig - løbende dukker op på ventelisten efterhånden som vi passerer de datoer, som de har ønsket indflytning til.

Luk

Hvem kan søge en ungdomsbolig?

Svar: Lærlinge og elever samt alle som følger en godkendt uddannelse, herunder folkeskole, gymnasium, SU-givende uddannelser. Men også andre uddannelser kan være ok, så spørg os, hvis du er i tvivl.

Hvor længe kan man beholde sin kollegie-/ungdomsbolig?

Svar: Du kan bo i en kollegie-/ungdomsbolig, så længe du kan dokumentere, at du er under uddannelse. Efter endt uddannelse må du bo i boligen i 6 måneder - talt fra udgangen af den måned, hvor du afslutter din uddannelse. Husk i den forbindelse at opsige din bolig rettidigt.

Er der en aldersgrænse for at kunne søge kollegie-/ungdomsboliger?

Svar: Du skal være fyldt 15 år for at kunne oprette en ansøgning, men der er ingen øvre aldersgrænse. Hvis du er under 18 år på det tidspunkt, hvor du skal underskrive lejekontrakt m.m., så skal forældre/værge ligeledes underskrive. 

Luk