...

Hvad er forskellen på A- og B-ordning?

A-ordning

For kommende/nye lejere til et lejemål med A-ordning:

*) Under A-ordningen flytter lejeren ind i en bolig, hvor lofter og vægge er nymalet. Lejeren skal i boperioden selv vedligeholde boligen med maling af lofter, tapetsering eller maling af vægge, træværk og radiatorer samt gulvbehandling.

For fraflyttende lejere af et lejemål med A-ordning:
Ved fraflytning deler lejer/afdeling udgiften til, at boligorganisationen udfører en normalistandsættelse af boligen. Fordelingen afhænger af lejers boperiode. Afdelingen overtager gradvist udgifterne til normalistandsættelsen - over en periode på maksimalt 10 år. Ofte overtager afdelingen udgifterne over 8 år og 4 måneder. Det svarer til 1 procent pr. måned i 100 måneder. Når boligafdelingen helt har overtaget udgiften til normalistandsættelsen, kan lejeren altså flytte "gratis" - bortset fra eventuelle udgifter til misligholdelse, som altid betales fuldt ud af lejeren.

Normalistandsættelsen omfatter nødvendig:
- Maling af lofter
- Maling/tapetsering af vægge
- Rengøring

*) Kilde: BL - Danmarks Almene Boliger

De følgende 14 dage efter lejers fraflytning, benyttes til istandsættelse af lejligheden - dette er på lejerens regning. Lejligheden skal afleveres i samme stand, som den blev overtaget.

B-ordning

For kommende/nye lejer til et lejemål med B-ordning:
*) Under B-ordningen overtager lejer en bolig, der normalt ikke er nyistandsat, og der er ofte ind- og fraflytning samme dag.

MEGET VIGTIGT!!! Det fremhæves, at den faktiske indflytning (helt eller delvis) kan udskydes i op til 14 dage fra overtagelsesdatoen af hensyn til foreningens/selskabets istandsættelse af lejligheden. Boligtageren betaler boligafgift og varme m.v. fra overtagelsesdatoen og kan efter nærmere aftale med foreningen/selskabet tage hele lejemålet i brug senest 14 dage efter overtagelsen.  


I boperioden skal boligorganisationen sørge for den nødvendige vedligeholdelse af boligen med maling af lofter, tapetsering eller maling af vægge, træværk og radiatorer samt gulvbehandling, så boligen ikke forringes ud over almindeligt slid og ælde.

Lejeren indbetaler hver måned via huslejen et fastlagt beløb til boligens vedligeholdelseskonto. Lejeren skal i boperioden forlange, at der udføres nødvendig vedligeholdelse i boligen, når udgifterne kan dækkes af vedligeholdelseskontoen.

I praksis tilrettelægger lejeren ofte selv vedligeholdelsen, og boligorganisationen udbetaler et beløb fra vedligeholdelseskontoen til dækning af faktiske materiale- og håndværkerudgifter. Arbejdet skal være håndværksmæssigt korrekt udført, og der kan ikke udbetales penge til dækning af eget arbejde. Boligorganisationen kontrollerer og godkender vedligeholdelsesarbejdet, inden der udbetales til lejeren. 

For fraflyttende lejere af et lejemål med B-ordning:
Ved fraflytning skal boligen ikke istandsættes - bortset fra eventuelt arbejde i forbindelse med misligholdelse. Hvis afdelingen ønsker at istandsætte dele af boligen, betaler afdelingen disse udgifter. 

Lejligheden afleveres til den tilflyttende lejer med de midler, der eventuelt står på kontoen på overdragelsestidspunket. Når lejligheden er opsagt til fraflytning, kan der ikke længere disponeres over beløb, som står på lejlighedens vedligeholdelseskonto.  

*) Kilde: BL - Danmarks Almene Boliger 

Hvad er forskellen på A- og B-ordning?

A-ordning

For kommende/nye lejere til et lejemål med A-ordning:

*) Under A-ordningen flytter lejeren ind i en bolig, hvor lofter og vægge er nymalet. Lejeren skal i boperioden selv vedligeholde boligen med maling af lofter, tapetsering eller maling af vægge, træværk og radiatorer samt gulvbehandling.

For fraflyttende lejere af et lejemål med A-ordning:
Ved fraflytning deler lejer/afdeling udgiften til, at boligorganisationen udfører en normalistandsættelse af boligen. Fordelingen afhænger af lejers boperiode. Afdelingen overtager gradvist udgifterne til normalistandsættelsen - over en periode på maksimalt 10 år. Ofte overtager afdelingen udgifterne over 8 år og 4 måneder. Det svarer til 1 procent pr. måned i 100 måneder. Når boligafdelingen helt har overtaget udgiften til normalistandsættelsen, kan lejeren altså flytte "gratis" - bortset fra eventuelle udgifter til misligholdelse, som altid betales fuldt ud af lejeren.

Normalistandsættelsen omfatter nødvendig:
- Maling af lofter
- Maling/tapetsering af vægge
- Rengøring

*) Kilde: BL - Danmarks Almene Boliger

De følgende 14 dage efter lejers fraflytning, benyttes til istandsættelse af lejligheden - dette er på lejerens regning. Lejligheden skal afleveres i samme stand, som den blev overtaget.

B-ordning

For kommende/nye lejer til et lejemål med B-ordning:
*) Under B-ordningen overtager lejer en bolig, der normalt ikke er nyistandsat, og der er ofte ind- og fraflytning samme dag.

MEGET VIGTIGT!!! Det fremhæves, at den faktiske indflytning (helt eller delvis) kan udskydes i op til 14 dage fra overtagelsesdatoen af hensyn til foreningens/selskabets istandsættelse af lejligheden. Boligtageren betaler boligafgift og varme m.v. fra overtagelsesdatoen og kan efter nærmere aftale med foreningen/selskabet tage hele lejemålet i brug senest 14 dage efter overtagelsen.  


I boperioden skal boligorganisationen sørge for den nødvendige vedligeholdelse af boligen med maling af lofter, tapetsering eller maling af vægge, træværk og radiatorer samt gulvbehandling, så boligen ikke forringes ud over almindeligt slid og ælde.

Lejeren indbetaler hver måned via huslejen et fastlagt beløb til boligens vedligeholdelseskonto. Lejeren skal i boperioden forlange, at der udføres nødvendig vedligeholdelse i boligen, når udgifterne kan dækkes af vedligeholdelseskontoen.

I praksis tilrettelægger lejeren ofte selv vedligeholdelsen, og boligorganisationen udbetaler et beløb fra vedligeholdelseskontoen til dækning af faktiske materiale- og håndværkerudgifter. Arbejdet skal være håndværksmæssigt korrekt udført, og der kan ikke udbetales penge til dækning af eget arbejde. Boligorganisationen kontrollerer og godkender vedligeholdelsesarbejdet, inden der udbetales til lejeren. 

For fraflyttende lejere af et lejemål med B-ordning:
Ved fraflytning skal boligen ikke istandsættes - bortset fra eventuelt arbejde i forbindelse med misligholdelse. Hvis afdelingen ønsker at istandsætte dele af boligen, betaler afdelingen disse udgifter. 

Lejligheden afleveres til den tilflyttende lejer med de midler, der eventuelt står på kontoen på overdragelsestidspunket. Når lejligheden er opsagt til fraflytning, kan der ikke længere disponeres over beløb, som står på lejlighedens vedligeholdelseskonto.  

*) Kilde: BL - Danmarks Almene Boliger