...

FAQ for lejere

Jeg har indbetalt 1. måneds husleje til jer - hvor skal jeg indbetale huslejen fremover?

Det er kun første måneds husleje, som du indbetaler til AKU-Aalborg. Næste gang den 1. i en måned og fremover er det administrator (Boligselskabet/Kollegiet), der opkræver huslejen. Administrator sender selv betalingsoplysninger til din nye adresse med posten.

Jeg har fundet nogle ting, der ikke er i orden ved lejligheden - hvad skal jeg gøre?

Svar: Senest 2 uger efter indflytning skal du indgive en liste til din vicevært med de evt. fejl og mangler, som du har set i lejligheden. Det er så op til viceværten at vurdere, om det er fejl/mangler, der skal udbedres med det samme eller nogle, der skal noteres, så du ikke risikerer at hæfte for det den dag, du fraflytter.

Luk

Jeg mangler billige møbler til min lejlighed. Ved I hvor jeg evt. kan finde nogle til en rimelig pris?

Svar: Der er mange second-hand forhandlere i Aalborg, hvor du kan købe brugte møbler til billige penge. Se listen med forhandlere her.

Luk

Studiekontrol - hvad vil det sige?

Svar: AKU-Aalborg har lovpligt til at udføre studiekontrol mindst én gang om året - eller efter behov - for at sikre, at det er den personberettigede kreds, der beboer boligerne. 

Når du flytter ind i en kollegie- eller ungdomsbolig, skal du indsende gyldig dokumentation, bekræftende at du er studieaktiv. Du vil efterfølgende modtage mail, når det er tid for studiekontrol igen. 

OBS. Hvis din nye bolig er en såkaldt "STAY-bolig", så skal du allerede aflevere gyldig studiedokumentation, når kontrakten underskrives.

Jeg har indsendt blanketten "Erklæring om studie-/uddannelsesaktivitet" for ½ år siden, og nu har I igen bedt mig om at indsende noget - hvorfor?

Svar: Hvis den fremsendte erklæring kun bekræfter din studieaktivitet 6 mdr. frem, så vil vi efter 6 mdr. bede dig indsende en ny uddannelseserklæring.

Jeg er lige flyttet ind i en ungdomsbolig - Hvad er gyldig studiedokumentation?

Svar: Gyldig dokumentation skal være udstedt inden for de seneste 3 mdr. Det skal indeholde dit navn, og evt. din fødselsdato samt datoen for studiestart. Ligeledes skal det fremgå, hvornår du forventer at afslutte dit studie. 

Det kan fx være en skriftlig bekræftelse fra din studiesekretær, et printscreen af SU-opgørelsen fra www.su.dk eller et optagelsesbrev, hvis du er startet højst 3 mdr. tidligere.

Luk

Jeg ønsker at opsige min kollegie-/ungdomsbolig - hvad gør jeg?

Svar: Du skal indsende en opsigelse til AKU-Aalborg. Under fanebladet 'Opsigelse' finder du to opsigelsesblanketter på hhv. 6 uger og 3 mdr. Det fremgår af din lejekontrakt samt under ejendommens faciliteter (på hjemmesiden) hvor lang opsigelsesvarsel du har.  

Kan jeg nøjes med at ringe til jer - i stedet for at indsende en opsigelsesblanket?

Svar: Nej, hvis du ønsker at opsige din bolig, så skal du indsende en underskrevet opsigelsesblanket, ellers er din opsigelse ikke gyldig. Du er velkommen til at maile blanketten: aku@aalborg.dk 

Får jeg en kvittering på, at I har modtaget min opsigelse?

Svar: Når vi har registreret din opsigelse i vores system, så vil vi fremsende en mail til dig med bekræftelse af din opsigelse - forsynet med en mulig genudlejningsdato.

Jeg har fået en opsigelse fra jer, men hvorfor?

Svar: 

Er du lige flyttet ind i en ungdomsbolig? I så fald skal du - som du fik info om sammen med lejekontrakten - indsende gyldig studiedokumentation senest 3 måneder efter overtagelsesdatoen på din lejlighed - gør du ikke det, opfylder du ikke kravet for at være berettiget til en ungdomsbolig, og AKU-Aalborg har derfor pligt til at opsige dig igen.

Har du boet i en kollegie- og ungdomsbolig i mere end 3 måneder? Hvis du som lejer i en ungdomsbolig ikke reagerer på de mails, breve og reminders vedr. studiekontrol, som AKU-Aalborg sender til dig, så har vi pligt til at opsige lejemålet, da det i så fald antages, at du ikke længere følger en uddannelse.   

Jeg har ikke mulighed for at fremvise min lejlighed, som jeg har opsagt - hvad gør jeg?

Svar: Som lejer har du pligt til at fremvise din lejlighed, hvis der er nogen af de adspurgte, som er interesseret i at se den. Hvis du ikke selv er hjemme til at fremvise den, så har du pligt til at lave en aftale med nogen, der KAN fremvise den i den periode, hvor du er væk.

Hvordan ved jeg, om jeg har 6 ugers- eller 3 måneders opsigelse på min lejlighed?

Svar: Det fremgår flere steder, bl.a. under ejendommens faciliteter på hjemmesiden samt i din lejekontrakt.  

Jeg har 6 ugers opsigelsesvarsel til den 1. i en måned - hvor lang tid hæfter jeg?

Svar: Fra den dato opsigelsen er os i hænde, tælles der 6 uger frem og rundes op til den 1. i en måned.

Der er 14 dages istandsættelse i min bolig - hvad betyder det for mig?

Svar: De 14 dages istandsættelse sker efter din fraflytning, hvor din lejlighed bliver malet og istandsat til ny lejer. Istandsættelsen sker på din regning. 

Luk

Da jeg skal på studieophold i udlandet i ½ år, ønsker jeg at fremleje min lejlighed - hvad skal jeg gøre?

Svar: Hvis du ønsker at fremleje din lejlighed, skal du selv finde en fremlejetager, som også skal være under uddannelse. Se vores regler for fremleje i menuen til venstre. Efterfølgende skal I udfylde ansøgningen om fremlejetilladelse samt selv udarbejde en tidsbestemt autoriseret lejekontrakt. Også disse dokumenter finder du i menuen til venstre under 'Fremleje'.

Hvad skal I bruge for at godkende fremlejetilladelsen?

Svar: AKU-Aalborg skal have den udfyldte ansøgning om fremlejetilladelse, den udfyldte lejekontrakt fremlejer og fremlejetager imellem samt studiedokumentation fra begge. 

Fra fremlejer skal vi bruge dokumentation på, at udlandsopholdet er i forbindelse med studiet, og fra fremlejetager skal vi bruge alm. studiedokumentation, der viser, at vedkommende er under uddannelse. 

Hvordan finder jeg en fremlejetager?

Svar: Du kan evt. ophænge et opslag på Aalborg Universitet og/eller andre uddannelsesinstitutioner og selvfølgelig også hos AKU-Aalborg. Du er også velkommen til at udfylde opslags-blanketten for fremleje, som du finder under Boliger/Kollegie- & ungdomsboliger fremlejes, og returnere denne til os - så lægger vi opslaget ud på hjemmesiden.

Luk

Kan jeg søge boligstøtte til min ungdomsbolig, og hvordan gør jeg?

Svar: Betingelserne for at kunne søge boligstøtte til din bolig er, at der skal være eget køkken eller køkkenniche med indlagt vand og afløb og du skal selv betale et minimum af huslejen. Du kan finde gældende minimumsgrænse på www.borger.dk. 

Såfremt den boligtype, du skal flytte ind i, opfylder kravene ift. boligstøtte, så vil vi sammen med lejekontrakten og de øvrige dokumenter, sende et link, hvorigennem at du kan søge om boligstøtte.

Jeg søgte om boligstøtte i forbindelse med min indflytning for 6 mdr. siden, men nu er der kommet huslejestigning - hvad gør jeg?

Svar: Nej, Udbetaling Danmark får automatisk besked om huslejestigningerne undervejs og regulerer selv boligstøtten ift. huslejen.

Luk

Jeg har brug for et sabbatår, da mit nuværende studie ikke er noget for mig. Jeg har således brug for tid til at finde ud af, hvad jeg vil igang med - kan jeg blive boende?

Svar: Nej, et sabbatår kan desværre ikke godkendes ift. at få lov til at blive boende i en ungdomsbolig. Hvis der ikke er planer om - inden for en kortere periode - at finde et nyt studie eller læreplads, så skal du opsige din lejlighed. Kontakt evt. AKU-Aalborg og hør nærmere ift. DIN situation.

Luk

Jeg er blevet skoletræt og har brug for en pause (orlov) fra studiet, inden jeg fortsætter igen - kan jeg beholde lejligheden?

Svar: Ja, det kan du godt. Så længe du fra studiestedets side kan fremvise en skrivelse, der bekræfter, at du holder orlov i en periode og med hensigt om at fortsætte studiet efterfølgende. Du må dog ikke fremleje din lejlighed, mens du holder orlov.

Jeg er blevet gravid og skal derfor holde orlov fra mit studie - kan jeg beholde min lejlighed?

Svar: Ja, du kan beholde din lejlighed. AKU-Aalborg skal dog have dokumentation herpå - fx en kopi af vandrejournalen samt en skriftlig bekræftelse fra studiestedet om, at du tager orlov i en periode - for så senere at vende tilbage til studierne.

Luk

Min kæreste er gået fra mig, og han flytter derfor fra lejligheden - er der noget, I skal vide udover det?

Svar: Hvis I begge står på lejekontrakten, og den person, som planlægger at blive boende i lejligheden kan dokumentere, at vedkommende er studerende, så er det evt. muligt for personen at blive boende. I sådan en sag kan I høre nærmere om muligheden hos det boligselskab, som I betaler husleje til. 

Jeg ønsker at fraflytte min lejlighed næste sommer, og min veninde ønsker at overtage min lejlighed. Er det okay, at hun gør det?

Svar: Nej, det er ikke okay. Vi har ventelister til alle vores lejemål, så hvis du indsender en opsigelse til os, vil vi først og fremmest tilbyde din lejlighed til ansøgere på ventelisten. Dog kan din veninde skrive sig på ventelisten - på vores hjemmeside - og håbe, at hun er blandt de adspurgte. 

Jeg gjorde min ansøgning aktiv igen for et par måneder siden og har nu fået en mail omkring, at jeg skal genansøge. Hvad går det ud på?

Genansøgning betyder, at du - via en knap på din ansøgningsprofil - skal tilkendegive, at du ønsker at bevare din eksisterende ansøgning. Genansøgnings-knappen er KUN synlig på din profil, når det er muligt at genansøge.

Du har - som udgangspunkt - selv ansvar for at holde øje med din ansøgningsprofil, og dermed hvornår det er tid for genansøgning. Vi sender dog alligevel en reminder, når det er tid for genansøgning, så sørg for at du har den korrekte mail registreret på din ansøgning.

Genansøgningsperioderne starter:

  • 1. marts
  • 1. juni
  • 1. september
  • 1. december

og fra ovenstående datoer, har du måneden ud til at genansøge.

OBS! Du kan ikke genansøge, hvis du ikke har boligønsker på din ansøgning.

Ved manglende genansøgning slettes ansøgerne fra ventelisten, da det forsinker vores arbejde, når der står for mange ansøgere på vores venteliste, som ikke længere har behov for en bolig. 

Jeg har brug for et sted til at opbevare mine ting, indtil jeg overtager min lejlighed - ved I, hvor jeg har mulighed for dette?

Svar: I den forbindelse kan vi henvise til Boxit, som du kan læse mere om her: http://www.boxit.dk/

Hvor lang tid må jeg bebo ungdomsboligen efter endt uddannelse?

Svar: Efter endt uddannelse må du bo i boligen i op til 6 måneder - talt fra udgangen af den måned, hvor du afslutter din uddannelse. Husk i den forbindelse at opsige din bolig rettidigt i forhold til dit opsigelsesvarsel.

Jeg kan ikke se jeres underskrift på lejekontrakten, når jeg åbner fra min iPhone/iPad?

Svar: Når du som lejer modtager den stemplede og underskrevne kontrakt fra AKU-Aalborg, vil du opleve, at underskriften herfra, ikke vises på det åbnede dokument på en iPhone/iPad.
Dette skyldes at Apple kun har en standard PDF reader indbygget, og ikke Acrobat Reader, som kræves for at vise dokumentet korrekt. Følg derfor vejledningen, som du finder her.

Luk