...

Overdragelse af lejemål

I de tilfælde hvor I bor to lejere i lejemålet, (og hvor det kun er den ene, som står på lejekontrakten), så kan der - ved studieophør, fraflytning m.m. - i mange tilfælde, laves en overdragelse til den anden lejer, hvis følgende krav opfyldes:

  • Den boende lejer skal følge en godkendt uddannelse

Kan ovenstående krav opfyldes, skal I henvende jer til det boligselskab, som I betaler husleje til for at høre nærmere om muligheden for overdragelse.

 

Overdragelse af lejemål

I de tilfælde hvor I bor to lejere i lejemålet, (og hvor det kun er den ene, som står på lejekontrakten), så kan der - ved studieophør, fraflytning m.m. - i mange tilfælde, laves en overdragelse til den anden lejer, hvis følgende krav opfyldes:

  • Den boende lejer skal følge en godkendt uddannelse

Kan ovenstående krav opfyldes, skal I henvende jer til det boligselskab, som I betaler husleje til for at høre nærmere om muligheden for overdragelse.