...

Studiekontrol

Efter gældende lovregler skal AKU-Aalborg mindst 1 gang om året, foretage kontrol af beboernes studieaktivitet og vurdere om der foreligger en opsigelsesgrund. Derfor anmodes beboerne om at udfylde en erklæring om studie- og uddannelsesaktivitet, som skal returneres til AKU-Aalborg inden for en nærmere fastsat tidsramme. Sker dette ikke vil lejemålet blive opsagt.

For par gælder, at kun den ene part behøver at være under uddannelse, og beboelsesretten gælder da denne. Er begge beboere under uddannelse, følger beboelsesretten den, der er senest færdig, og det er kun denne beboer, der er pligtig til at indsende erklæring om studie- og uddannelsesaktivitet.
(Ovenstående er gældende for par, hvor begge parter er påført lejekontrakten. Hvis det kun er den ene part, som er påført lejekontrakten, så SKAL denne være under uddannelse for at begge kan bebo boligen).  

 

Studiekontrol

Efter gældende lovregler skal AKU-Aalborg mindst 1 gang om året, foretage kontrol af beboernes studieaktivitet og vurdere om der foreligger en opsigelsesgrund. Derfor anmodes beboerne om at udfylde en erklæring om studie- og uddannelsesaktivitet, som skal returneres til AKU-Aalborg inden for en nærmere fastsat tidsramme. Sker dette ikke vil lejemålet blive opsagt.

For par gælder, at kun den ene part behøver at være under uddannelse, og beboelsesretten gælder da denne. Er begge beboere under uddannelse, følger beboelsesretten den, der er senest færdig, og det er kun denne beboer, der er pligtig til at indsende erklæring om studie- og uddannelsesaktivitet.
(Ovenstående er gældende for par, hvor begge parter er påført lejekontrakten. Hvis det kun er den ene part, som er påført lejekontrakten, så SKAL denne være under uddannelse for at begge kan bebo boligen).