...

Om AKU-Aalborg

AKU-Aalborg, Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger, er en forening, der varetager samarbejdet mellem de almene boligorganisationer, selvejende kollegier, støttede private kollegier og Aalborg Kommune om fælles anvisning af ungdomsboliger. AKU-Aalborg blev dannet i år 2000 som afløser for IFAK, indstillingsudvalget for Aalborgs kollegier.

Formålet med en central anvisning, er først og fremmest, at de boligsøgende gratis kan søge alle kollegie- og ungdomsboliger i hele Aalborg Kommune fra ét sted. Desuden sikres en ensartet behandling af ansøgerne.

 

Om AKU-Aalborg

AKU-Aalborg, Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger, er en forening, der varetager samarbejdet mellem de almene boligorganisationer, selvejende kollegier, støttede private kollegier og Aalborg Kommune om fælles anvisning af ungdomsboliger. AKU-Aalborg blev dannet i år 2000 som afløser for IFAK, indstillingsudvalget for Aalborgs kollegier.

Formålet med en central anvisning, er først og fremmest, at de boligsøgende gratis kan søge alle kollegie- og ungdomsboliger i hele Aalborg Kommune fra ét sted. Desuden sikres en ensartet behandling af ansøgerne.