...

Bestyrelsen i AKU-Aalborg

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af AKU-Aalborg og har ansvaret for driften. Bestyrelsen består af maksimalt 7 medlemmet og 5 suppleanter, som vælges for to år. Bestyrelsen består af repræsentanter fra de selvejende boligorganisationer, de almene boligorganisationer, de støttede private ungdomsboliginstitutioner, de uddannelsessøgende, Aalborg Byråd og et eksternt medlem udpeget af repræsentantskabet. 

Du kan se bestyrelsen her.

Repræsentantskabet i AKU-Aalborg

Repræsentatskabet er AKU-Aalborg's øverste myndighed. Deres primære opgaver er at vælge bestyrelsen, godkende budgetter, diskutere fælles problemer for boligerne og godkende - de af bestyrelsen - udarbejdede fælles anvisningskriterier. Repræsentantskabet vælges for to år og består af repræsentanter for de selvejende ungdomsboliginstitutioner, de almene boligorganisationer, de privat støttede ungdomsboliginstitutioner, de uddannelsessøgende samt Aalborg Byråd. Desuden er der en repræsentant for tilsynet med det støttede boligbyggeri. Denne repræsentant har alene observatørstatus.

Du kan se repræsentantskabet her.

 

 

 

Bestyrelsen i AKU-Aalborg

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af AKU-Aalborg og har ansvaret for driften. Bestyrelsen består af maksimalt 7 medlemmet og 5 suppleanter, som vælges for to år. Bestyrelsen består af repræsentanter fra de selvejende boligorganisationer, de almene boligorganisationer, de støttede private ungdomsboliginstitutioner, de uddannelsessøgende, Aalborg Byråd og et eksternt medlem udpeget af repræsentantskabet. 

Du kan se bestyrelsen her.

Repræsentantskabet i AKU-Aalborg

Repræsentatskabet er AKU-Aalborg's øverste myndighed. Deres primære opgaver er at vælge bestyrelsen, godkende budgetter, diskutere fælles problemer for boligerne og godkende - de af bestyrelsen - udarbejdede fælles anvisningskriterier. Repræsentantskabet vælges for to år og består af repræsentanter for de selvejende ungdomsboliginstitutioner, de almene boligorganisationer, de privat støttede ungdomsboliginstitutioner, de uddannelsessøgende samt Aalborg Byråd. Desuden er der en repræsentant for tilsynet med det støttede boligbyggeri. Denne repræsentant har alene observatørstatus.

Du kan se repræsentantskabet her.