Topbillede Lejere

Gode råd og vigtige oplysninger

Vigtigt for dig som kommende ny lejer

Det er meget vigtigt at du får tegnet en indboforsikring, når du flytter i egen bolig. En indboforsikring sikrer dig erstatning for eventuelle ejendele, der bliver stjålet fra din aflåste bolig, ejendele, der bliver beskadiget ved brand, hærværk eller vandskade og meget mere. Selvom du måske ikke synes, at du har en masse ejendele af stor værdi, så løber det som regel op alligevel, og skader som f.eks. vandskade eller brand kan løbe op i store summer, hvis du selv skal dække skaderne.

 

Minimumssatsen for at kunne søge boligstøtte er en husleje på 2.083 kr. (2022) samt eget køkken (m. afløb).

På linket kan du læse om betingelserne for at kunne søge om boligstøtte samt lave en vejledende beregning på, hvad du eventuelt kan få: Boligstøtte (borger.dk)

Boligstøtte skal du søge senest 30 dage efter du er flyttet for at kunne få det med tilbagevirkende kraft.

Hvad er indskudslån?
Indskuddet udgør 2% af ejendommens opførelsessum, og det er muligt at søge om indskudslån hos Aalborg Kommune. Hvis det bliver bevilget er lånet rente- og afdragsfrit i 5 år. Kravet for at kunne søge om indskudslån er at pågældende lejlighed har selvstændigt køkken.

 

Hvornår kan der senest søges?
Senest 4 uger efter indflytning, kan der søges om indskudslån. Derefter frafalder muligheden.

Senest 5 dage efter du er flyttet på din nye adresse skal du melde adresseskift her: Anmeld flytning til folkeregistret (borger.dk)
Omvendt kan du tidligst melde flytning 4 uger før dit adresseskift.

søg
slet